Ε.Κ.Σ.

Η Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης (Ε.Κ.Σ.) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή λειτουργία του Συστήματος, καθώς και για την ανάπτυξη και ευρύτερη προβολή και υποστήριξη του Προσκοπικού Έργου. Σκοπός της είναι η ηθική και υλική ενίσχυση του Συστήματος.

 

Ειδικότερα:

 

  1. Κινεί το ενεργό ενδιαφέρον για τον Προσκοπισμό στην περιοχή μας και πάντοτε μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους
  2. Εξευρίσκει οικονομικούς πόρους, υλικά και χώρους για τη λειτουργία του Συστήματος και με κάθε τρόπο ενισχύει το προσκοπικό έργο
  3. Βοηθά τον Αρχηγό Συστήματος στην εξεύρεση ενήλικων στελεχών, καθώς και άλλων προσώπων, κατάλληλων για τη μετάδοση ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων στα μέλη των Τμημάτων του Συστήματος
  4. Οργανώνει εκδηλώσεις (όπως συναντήσεις, ομιλίες, χορούς, bazaar και άλλα) γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος με ειδικούς ομιλητές, ανάλογα με το θέμα και πάντοτε στα πλαίσια του Προσκοπικού Προγράμματος του Συστήματος
  5. Συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία, διατήρηση και προαγωγή κλίματος συνεργασίας με όλους τους Βαθμοφόρους του Συστήματος, καθώς οι Βαθμοφόροι και τα μέλη της Ε.Κ.Σ. αποτελούν Μέλη της ίδιας Προσκοπικής Οικογένειας.

 

Αποτελείται από 5-15 άτομα, που μπορεί να είναι γονείς ή κηδεμόνες μελών των Προσκοπικών τμημάτων, παλαιοί Πρόσκοποι ή φίλοι του Προσκοπισμού, αρκεί να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν λευκό ποινικό μητρώο. Η θητεία των μελών της Ε.Κ.Σ. είναι διετής. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα τους ορίζονται από το σχετικό Κανονισμό Λειτουργίας των Ε.Κ.Σ. του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Εκλέγονται ως εξής: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας, Υπεύθυνος Υλικού, Υπεύθυνος Λέμβου, Μέλη.

 

Η Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης συνεδριάζει κυρίως στην έδρα του Συστήματος μια φορά το μήνα ή όσες φορές κριθεί ότι τούτο επιβάλλεται και ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής. Συζητά θέματα που αφορούν τρέχοντα ζητήματα του Συστήματος και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. Επικρατεί πάντα κλίμα συνεργασίας με απώτερο σκοπό το καλό των παιδιών μας, με αποτέλεσμα τα παιδιά να παίρνουν όμορφες στιγμές και να έχουν υπέροχες αναμνήσεις που θα τους συντροφεύουν για πάντα. Μην ξεχνάμε ότι, όπως είχε πει ο Μπαλζάκ, η παιδική ηλικία ακολουθεί τον άνθρωπο σε ολόκληρη τη ζωή του.

 

Για την περίοδο Μάιος 2016-Μάιος 2018, η σύσταση της Ε.Κ.Σ. έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος: Άννα Μαγδαληνού
Αντιπρόεδρος: Νίκος Καλατζής
Γραμματέας: Σοφία Πηλιχού
Ταμίας: Χαράλαμπος Χραδέλλης
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Γωγώ Κωσταλάμπρου
Υπεύθυνος Λέμβου: Παναγιώτης Μάρης
Υπεύθυνος Υλικού: Παναγιώτης Φούντας
Μέλος: Δημήτρης Στάθης
Μέλος: Νίκος Μανίκης
Μέλος: Δημήτρης Αρσενίου
Μέλος: Θανάσης Μπακής

 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Άννα Μαγδαληνού